Loading...

martes, 2 de marzo de 2010

Ara us contaré un poc sobre el centre:
Situació:
El col•legi Eugeni López L’escola està situada al centre de Palma, davant la plaça Bisbe Berenguer de Palou, núm. 6 (A la plaça dels patins). És una escola urbana. Està rodejat d’edificis, i té un bon accés tant per anar-hi en bus com per anar-hi en cotxe.

Ver Eugeni López en un mapa más grande
Aquesta escola té una majoria d’alumnat procedent de l’Estat Espanyol. Un baix percentatge d’alumnes d’infantil provenen de fora, mentre que entre els alumnes de primària n’hi ha un poc més de fora, aquesta característica diuen que és degut a que els nins van a aquesta escola des d’infantil i això fa que la ocupació de places sigui total; amb la qual cosa no hi ha places noves disponibles (o molt poques) per a nins nouvinguts. Tampoc hi sol haver gran quantitat de nins que es donen de baixa degut a que és un barri que no té un gran moviment de persones.
Les famílies:
La tipologia familiar dins aquesta escola majoritàriament es de tipus mitjà. La qual cosa també es reflexa a la realitat del barri.
Serveis que presta el centre:
Menjador: És un espai de l’escola utilitzat per 323 alumnes (si be aquest nombre és variable depenent del dia). S’organitzen per horaris, els alumnes d’infantil van a dinar a les 13:00 hores, mentre que els de primària hi van a les 14:00.
L’empresa responsable de càtering és EULEN, que envia una proposta de menús per tot l’any a la Conselleria; la qual ha d’aprovar-la. El menjador disposa de dues monitores, apart del personal de cuina.
Cada trimestre s’assigna la distribució dels alumnes de primària. D’aquesta manera tots tenen una taula assignada, i als que tenen una bona conducta se’ls premia amb una gratificació representativa: cartells i creuetes.
Escola matinera: És organitzada per l’AMPA. L’horari d’obertura de l’escola és a les 7:30 a les 8:30, i els nins estan a càrrec d’un monitor contractat per l’AMPA. Hem de dir que l’AMPA sempre treballa amb monitors, de manera que de l’escola matinera no se n’encarreguen els professors de l’escola.
Activitats Extraescolars: També son organitzades per l’AMPA. Aquestes activitats són, per exemple, anglès, futbolet o bàsquet .
Observació i breu anàlisi de l'edifici i de l'ús dels diversos espais:
Estat general de conservació, patis, instal•lacions, aules d'informàtica, teatre, aules de música, altres:
L’escola té cinc plantes, organitzades de la següent manera:
A la planta baixa hi ha el gimnàs molt be equipat i amb un espai molt adequat (que també compleix les funcions de teatre) a aquesta planta també es troba el menjador.
A la primera planta, a la part de davant, hi ha l’entrada principal (al pati) i el pati en sí dividit per zones corresponents a diferents cicles i amb un espai exclusiu per a l’escola matinera i infantil.
A la part de darrera de l’edifici es troba l’entrada per als professors i per al personal en general (més petita, on s’ha d’accedir-ne per una porta electrònica, amb un timbre amb càmera). A aquesta mateixa planta hi trobem els serveis de secretaria, direcció, i sala de mestres. També hi ha el punt de recollida de piles per reciclar, així com el “punt verd” per al paper i per als plàstics i envasos.
A una de les ales d’aquesta planta es troben les aules d’infantil.
A la segona planta hi ha el primer cicle de primària, primer i segon. També hi ha l’aula de música.
A la tercera planta hi ha el segon cicle de primària, tercer i quart. També hi ha l’aula d’anglès i la biblioteca del centre.
A la quarta planta hi ha el tercer cicle de primària, cinquè i sisè.
A cada planta hi ha dos banys adaptats per cicle, un per a nins i un altre per a nines.
L’estat de conservació és, en general, bo. No s’hi veuen ni goteres, ni crulls, ni forats. La pintura també es troba en bon estat. Durant el passat estiu s’han fet reformes a l’escola: s’han canviat les canonades, i les instal•lacions elèctriques, ja que eren antigues. A nivell de seguretat, hi ha escales d’emergència a l’exterior de l’edifici; a l’interior els alumnes utilitzen les escales. També hi ha un mínim de dos extintors per planta.
Vam recórrer diferents instal•lacions i vam veure que l’estat d’aquestes era molt bo, el menjador molt ben organitzat y net; una aula d’informàtica amb ordinadors.
Referent a la sala d’informàtica, hi ha ordinadors fixos i a més portàtils que els alumnes de cinquè utilitzen a la seva aula. Els fixos s’utilitzen per a fer assignatures concretes amb suport informàtic: matemàtiques i llengua; aquesta manera de començar a treballar és un suport molt important.
Un aspecte a ressaltar és l’aparició aquest any a les aules de cinquè d’Eugeni López de les P.D.I (pissarra digital electrònica). Aquesta és una eina molt important a l’hora de començar a utilitzar materials diversos com poden ser processadors de texts, recursos a internet, etc. Els mestres s’estan avesant a treballar amb aquest recursos i el col•legi està fent de model piloto.
La metodologia dins l’aula d’informàtica és col•locar dos alumnes per ordinador, ja que els grups són de més o manco de 24 a 25 nins i nines.
Els alumnes de primer a sisè utilitzen la sala d’informàtica una vegada a la setmana. Els nins hi van amb el tutor i reben ajuda d’un coordinador d’aula. La intenció és que el tutor es familiaritzi amb la feina informàtica per no haver de necessitar d’aquest coordinador d’aula en el futur.
També disposen d’un ordinador portàtil per cicle i pis per la mateixa raó: suport, en aquest cas, dins l’aula. Sobretot per donar resposta als alumnes que tenen problemes a les àrees de llengua i matemàtiques.
Els ordinadors vells ja no s’utilitzen a les aules de cinquè, s’han distribuït posant-los un per aula. Així totes les aules conten amb un ordinador i si és necessari, amb el portàtil de cicle.
El centre compta amb una aula de música, amb molta varietat d’instruments, des d’un piano de paret fins a una flauta andina. Hi vam observar molts instruments de percussió (xilofon, piano, tambors, maraques, simbombes), vent (una trompeta, flautes, flautes andines) i corda (guitarres, guitarrons).
També contava amb una pissarra de pentagrama.
A l’aula d’anglès vam poder veure diversos pòsters en anglès, làmines, objectes de la cultura anglesa com un bus de Londres...no solament hi havia pòsters i làmines a l’aula, sinó que també n’hi havia al passadís.
Biblioteca: La biblioteca conta amb una bona col•lecció de llibres, organitzats per temàtiques. Disposa també de CD’s, cintes de VHS, mapes cartogràfics, diapositives, 1 televisió, fitxers, 1 impressora, 3 ordinadors (a la zona multimèdia), 1 retroprojector, pel•lícules infantils i reportatges de ciència com Cosmos de Carl Sagan.
L’aula que té la funció de biblioteca té vint-i-vuit places distribuïdes en dues taules de 14 alumnes cada una, a més de tres places a la zona multimèdia.
Accessibilitat. Problemes d'espais.
En quant a l’accés, l’escola té una correcta accessibilitat, ja que conta amb una rampa i un ascensor (aquest últim s’ha de utilitzar obrint-lo amb una clau), tot això significa que el centre està adaptat per acollir alumnes amb dèficit motor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario